Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

ข่าวประชาสัมพันธ์

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดนครสวรรค์

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดนครสวรรค์ ... New

แรงงานเชิญชวนร่วมเช็คสุขภาพใจ

แรงงานเชิญชวนร่วมเช็คสุขภาพใจ ...

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ...

ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานที่ติด Wifi ฟรี

ประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานที่ติด Wifi ฟรี ...

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คำขวัญรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2565 ...

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ...

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารรับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารรับสมัครงาน ...

ขอความร่วมมือตรวจเช็คสุขภาพใจผ่านระบบออนไลน์ (MENTAL HEALTH CHECK IN)

ขอความร่วมมือตรวจเช็คสุขภาพใจผ่านระบบออนไลน์ (MENTAL HEALTH CHECK IN) ...

TOP