Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นางสาวนวรัตน์ ไชยรัตนฉัตร นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดนครสวรรค์ (ก.บ.จ.นว.) ครั้งที่ 4/2566

pll_content_description

TOP