Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมตรวจเยี่ยมเยียนสถานประกอบการบริษัทนครสวรรค์ สยามโนวา ( 1985 ) จำกัด

pll_content_description

 วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางอุษณี จงจิระ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ หอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผู้แทนภาคเอกชนของจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกันเยี่ยมเยียนสถานประกอบการบริษัทนครสวรรค์ สยามโนวา ( 1985 ) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินกิจการ การรับทราบปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอ ความต้องการในการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงคำแนะนำในแนวทางปฎิบัติต่างๆมี่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ บริษัท นครสวรรค์ สยามโนวา (1985) จำกัด เป็นสถานประกอบการที่ดำเนินการโดย นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ บริษัทนครสวรรค์ สยามนาโนวา (1985) จำกัด เป็นสถานประกอบกิจการที่มีศักยภาพด้านการผลิตชิ้นส่วนและลำโพงได้เอง ภายใต้แบรนด์ “นาโวา” (NANOVA) โดยเน้นการวิจัยและการพัฒนาด้านวัสดุศาสตร์เพื่อให้ได้เสียงที่มีคุณภาพ  จากการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการผลิตมานานและให้ความสำคัญกับงานวิจัยคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ เช่น กรวยลำโพง.,สไปรเดอร์, ว๊อยซ์คอยล์, ที่ใช้วัสดุต่าง ๆ ที่มีคุณภาพมาผลิต  รวมทั้งชิ้นส่วนลำโพงอื่น ๆ ทั้งงานขึ้นรูปโลหะและพลาสติก

 

 

 

TOP