Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

สามารถดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ 2 ไฟล์ 
1.ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ 
2.เอกสารแนบท้ายประกาศจังหวัด

 

ฝ่ายบริหาร : 056-803549

TOP