Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564

pll_content_description

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นางพัฒนา พันธุฟัก แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายเดชณรงค์ มูลพร้อม นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครสวรรค์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560 – 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

 

 

TOP