Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

สรจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

pll_content_description

วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 นางสาววิริยาภรณ์  เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายเดชณรงค์  มูลพร้อม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวญาธิณี  อัศวยืนยง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา        ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีฯ ดังกล่าว ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

TOP