Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด

pll_content_description

 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด  จำนวน 1 อัตรา อัตราคาจ้างเดือนละ 15,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม  ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประเภทเหมาบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด  จำนวน 1 อัตรา อัตราคาจ้างเดือนละ 15,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม
TOP