Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

แผนที่จังหวัด

จังหวัดนครสวรรค์ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่าง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร

โดยทางรถยนต์ 237 กิโลเมตร ทางรถไฟเป็นระยะทาง 250 กิโลเมตร

มีพื้นที่  9,597.677 ตารางกิโลเมตร  หรือ 5,998,548 ไร่

มีอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดกับ จังหวัดพิจิตร  และกำแพงเพชร
ทิศใต้ ติดกับ จังหวัดลพบุรี  อุทัยธานี  ชัยนาท  และสิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตก ติดกับ จังหวัดตาก

 

แผนที่จังหวัดนครสวรรค์

1670
TOP