Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นางสาวประภาพร สิงห์ทอง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรทำไม้กวาดทางมะพร้าว

pll_content_description

TOP