Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2560

pll_content_description

 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้นายสุชัย ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายอภิสรรค์ สง่าศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมฯ  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดนครสวรรค์ และคณะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาวินิจฉัยการเป็นผู้ทุพพลภาพหรือไม่ ตั้งแต่เมื่อไร จำนวน 7 ราย ฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

TOP