สรจ.นครสวรรค์ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์

 

 

       วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นางสาววิริยาภรณ์  เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวญาธิณี อัศวยืนยง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ  นางสาวสุดารัตน์ มัชชะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน นางมัชฌิมา ชำนาญ พนักงานธุรการ ส.4 และผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ นำบริการและกิจกรรมไปร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ (ประจำเดือนกันยายน 2562)  ได้แก่ บริการ รับสมัครงาน แจ้งตำแหน่งงานว่าง สาธิตการประกอบอาชีพอิสระ รับเรื่องราวร้องทุกข์ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน บริการด้านประกันสังคม รวมทั้งเผยแพร่เอกสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านแรงงานต่างๆ โดยมีนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดฯ      ณ วัดเนินมะขามงาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์