ประกาศปฏิญญา "ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์เป็นองค์กรคุณธรรม"