ประชาสัมพันธ์ โครงการ "หนึ่งคน หลายคนรับใช้ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย" ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์บริจาคโลหิต ปี 2562