จำนวนประชากรแยกรายอายุ จังหวัดนครสวรรค์

     

จำนวนประชากรแยกรายอายุ จังหวัดนครสวรรค์

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลักษณะข้อมูล
ชาย
หญิง
รวม
แยกตามเพศ  520,575  544,759  1,065,334
แยกตามลักษณะสถานะของบุคคล  
- ผู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  508,480  534,620  1,043,100
-ผู้ที่ไม่ได้สัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  814  525  1,339
-ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง (ทะเบียนซึ่งผู้อำนวยการทะเบียนกลางกำหนดให้จัดทำขึ้นสำหรับ ลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน)  9,860  8,973  18,833
-ผู้ที่อยู่ระหว่างการย้าย (ผู้ที่ย้ายออกแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้า)  1,421  641  2,062

แยกตามช่วงอายุ (ปี) (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)

อายุ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ชาย
หญิง
รวม
น้อยกว่า 1 ปี
4,552
4,136
8,688
1 ปี
4,744
4,466
9,210
2 ปี
5,107
4,833
9,940
3 ปี
5,440
5,098
10,538
4 ปี
5,587
5,174
10,761
5 ปี
6,098
5,776
11,874
6 ปี
6,032
5,654
11,686
7 ปี
5,807
5,637
11,444
8 ปี
5,989
5,627
11,616
9 ปี
6,145
5,619
11,764
10 ปี
6,216
5,904
12,120
11 ปี
6,241
5,933
12,174
12 ปี
6,180
5,865
12,045
13 ปี
6,286
5,757
12,043
14 ปี
6,043
5,587
11,630
15 ปี
5,979
5,807
11,786
16 ปี
6,073
5,702
11,775
17 ปี
6,493
6,240
12,733
18 ปี
6,268
5,944
12,212
19 ปี
6,749
6,254
13,003
20 ปี
7,390
7,014
14,404
21 ปี
7,460
7,282
14,742
22 ปี
7,611
7,146
14,757
23 ปี
7,385
6,983
14,368
24 ปี
7,547
7,167
14,714
25 ปี
7,503
7,474
14,977
26 ปี
7,548
7,329
14,877
27 ปี
7,630
7,437
15,067
28 ปี
7,272
6,883
14,155
29 ปี
6,866
6,551
13,417
30 ปี
6,703
6,377
13,080
31 ปี
7,132
6,660
13,792
32 ปี
7,298
7,018
14,316
33 ปี
7,354
7,096
14,450
34 ปี
7,628
7,524
15,152
35 ปี
7,930
7,981
15,911
36 ปี
7,534
7,511
15,045
37 ปี
7,846
7,609
15,455
38 ปี
7,737
7,681
15,418
39 ปี
7,378
7,227
14,605
40 ปี
7,907
7,901
15,808
41 ปี
8,101
8,184
16,285
42 ปี
8,003
8,094
16,097
43 ปี
7,768
8,071
15,839
44 ปี
7,636
7,853
15,489
45 ปี
7,638
8,197
15,835
46 ปี
8,102
8,692
16,794
47 ปี
7,913
8,689
16,602
48 ปี
7,870
8,646
16,516
49 ปี
8,506
9,193
17,699
50 ปี
8,368
9,238
17,606
51 ปี
7,883
9,056
16,939
52 ปี
8,554
9,543
18,097
53 ปี
8,702
10,174
18,876
54 ปี
7,850
8,480
16,330
55 ปี
7,599
8,329
15,928
56 ปี
7,523
8,387
15,910
57 ปี
7,208
8,333
15,541
58 ปี
6,886
7,898
14,784
59 ปี
6,338
7,444
13,782
60 ปี
5,951
7,186
13,137
61 ปี
5,419
6,270
11,689
62 ปี
4,902
5,654
10,556
63 ปี
5,553
6,710
12,263
64 ปี
4,877
5,950
10,827
65 ปี
5,045
5,915
10,960
66 ปี
4,627
5,684
10,311
67 ปี
4,488
5,483
9,971
68 ปี
4,329
5,381
9,710
69 ปี
3,569
4,498
8,067
70 ปี
3,289
4,167
7,456
71 ปี
2,964
3,767
6,731
72 ปี
2,724
3,416
6,140
73 ปี
2,430
3,002
5,432
74 ปี
2,376
2,970
5,346
75 ปี
2,206
2,918
5,124
76 ปี
2,422
3,288
5,710
77 ปี
1,980
2,732
4,712
78 ปี
2,076
2,845
4,921
79 ปี
1,965
2,712
4,677
80 ปี
1,650
2,502
4,152
81 ปี
1,513
2,351
3,864
82 ปี
1,451
2,109
3,560
83 ปี
1,291
1,858
3,149
84 ปี
1,169
1,683
2,852
85 ปี
909
1,354
2,263
86 ปี
737
1,270
2,007
87 ปี
635
1,065
1,700
88 ปี
549
924
1,473
89 ปี
461
763
1,224
90 ปี
399
672
1,071
91 ปี
306
507
813
92 ปี
222
380
602
93 ปี
176
328
504
94 ปี
167
227
394
95 ปี
117
163
280
96 ปี
81
126
207
97 ปี
74
95
169
98 ปี
65
85
150
99 ปี
55
46
101
100 ปี
38
74
112
มากกว่า 100 ปี
87
125
212

เกิดปีจันทรคติ

ชาย
หญิง
รวม
0
0
0