ข่าวกิจกรรม

ภาพข่าว หัวข้อ
สรจ.นครสวรรค์ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ เข็มที่ระลึกเชิดชูเกียรติและโล่ประกาศเกียรติคุณ อาสาสมัครแรงงานดีเด่น และบัณฑิตแรงงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562
สรจ.นครสวรรค์ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์
สรจ.นครสวรรค์ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณธรรมดีเด่น ของสำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้แก่ นางสาวสุดารัตน์ มัชชะ
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 2/2562
สรจ.นครสวรรค์เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จังหวัดนครสวรรค์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หัวข้อ “นครสวรรค์คนธรรมดี..เอกชนควรมีส่วนร่วมอย่างไร
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่/ชุมชนของอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
สรจ.นครสวรรค์เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 8/2562
โครงการเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 “กิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน”
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และแผนการตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขตตรวจที่ 18 จังหวัดนครสวรรค์ รอบที่ 3
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการทำตะกร้าเส้นพลาสติก
สรจ.นครสวรรค์ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร
ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ครั้งที่ 7/2562
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรการถักเปล
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรช่างล้างและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและพาณิชย์ขนาดเล็ก
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า